Sầu Riêng Đông Lạnh

–          Size: Nguyên múi không hạt

–          Main season: Từ tháng 5 đến tháng 9

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.007 Category: