Nui Hạt Sen

Ingredient: Bột hạt sen, bột mì, bột gạo

Net weight: 300g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.009 Categories: ,