Nhãn Đông Lạnh

–          Size:

–          Main season:

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.010 Category: