Mì Rong Nho

Ingredient :  Bột mì, bột rong nho, muối

Net weight: 400g 

Liên hệ
SKU: HHF – FO.001 Categories: ,