Mì Mè Đen

Ingredient: Bột mè đen, bột mì, muối

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.005 Categories: ,