Mì Đậu Nành

Ingredient: Bột mì, bột đậu nành, muối

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.002 Category: