Mãng Cầu Đông Lạnh

          Size: 3 cm up

          Main season:

          Packing: Theo yêu cầu của khách

          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.008 Category: