Khoai Lang Vàng Sấy

Packing: 200gr

Shelf life: 12 tháng

Liên hệ
Category: