Chuối Đông Lạnh

–          Size: Nguyên Trái, cắt lát 10-15mm

–          Main season: Từ tháng 1 đến tháng , Từ tháng 9 đến tháng 12

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.006 Category: