Bún Khô Rong Nho

Ingredient: Bột rong nho, bột gạo, bột mì.

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.011 Categories: ,