Bún Khô Mè Đen

Ingredient: Bột mè đen, bột gạo, bột mì.

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.015 Category: