Thơm Đông Lạnh

–          Size: cắt 1/8, cắt 1/16, cắt 30-35mm

–          Main season: Từ tháng 5 đến tháng 7, từ tháng 10 đến tháng 12.

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–       Shelf life : 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.002 Categories: ,