Mít Đông Lạnh

–          Size: Mít Nguyên Múi không hạt

–          Main season: Từ tháng 3 đến tháng 8

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.005 Category: