Khoai Tây Đông Lạnh

–          Size: Nguyên củ, cắt hạt lựu.

–          Main season: Từ Tháng 1 đến tháng 5, từ tháng 9 đến tháng 12

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 Tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.003 Category: