Khoai Môn Đông Lạnh

–          Size: Cắt má, Cắt ¼, Cắt 1/8

–          Main season: Từ Tháng 3 đến tháng 7

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.006 Categories: ,