Khoai Mỡ Đông Lạnh

–          Size: Cắt đôi, cắt ¼

–          Main season: Từ tháng 7 đến tháng 11

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.002 Category: