Đu Đủ Đông Lạnh

–          Size: Cắt 20-25mm, cắt hạt lựu

–          Main season: Từ Tháng 5 đến tháng 9

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.004 Category: