Bí Đỏ Đông Lạnh

–          Size:  Cắt hạt lựu 20-25mm, Cắt lát 15-20mm

–          Main season: Tháng 11 đến tháng 3

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.007 Category: