Chanh Không Hạt Đông Lạnh

–          Size: 9-15pcs/kg

–          Main season: Từ Tháng 1 đến tháng 3,tháng 7 đến tháng 12

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.011 Category: