Chanh Dây Đông Lạnh

–          Size: Nguyên Trái, cắt đôi.

–          Main season: Từ Tháng 5 đến tháng 10

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 Tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.009 Category: