Cà Rốt Đông Lạnh

–          Size: Cắt lát 10-15mm

–          Main season: Từ tháng 2 đến tháng 5.

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – VE.001 Categories: ,