Bún Khô Đậu Nành

Ingredient: Bột đậu nành, bột gạo, bột mì.

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.012 Category: