Frozen IQF Garlic

–          Size: whole garlic, grated garlic

–          Main season:

–          Packing: Retail, Bulk

–          Shelf life: 24 months

Contact Us
SKU: HHF – VE.014 Category: